Podjetje HAPLAST d.o.o. je bilo ustanovljeno 12.03.2015 kot nadaljevanje družinskega podjetja in je specializirano za proizvodnjo in prodajo izdelkov iz plastičnih mas. Podjetje nudi storitev od ideje do proizvodnje končnega izdelka za enkratne naročnike ali proizvodnjo milijonskih serij. Proizvajamo sestavne dele in komponente za proizvodnjo akumulatorjev in industrijskih baterij, ohišja za male gospodinjske aparate, dele za stavbno pohištvo in druge plastične komponente.

Na razpolago imamo 14 strojev za brizganje plastike z zapiralno močjo od 15 do 450 ton. Nudimo tudi storitev ultrazvočnega varjenja plastike. V sodelovanju s pogodbenim partnerjem nudimo razvoj izdelka, izdelavo 3D-prototipa in razvoj orodja.

V podjetju se zavedamo pomena partnerskega odnosa s kupci, kjer je še kako pomemben hiter odzivni čas. V skladu z našo poslovno filozofijo smo v središče poslovanja postavili želje in pričakovanja kupcev. S tem smo si pridobili zaupanje in ustvarili dobro ime, kar je pripomoglo k dosedanji poslovni uspešnosti.

V podjetju dajemo velik poudarek prav zadovoljstvu kupcev, zato nenehno iščemo poti in načine, kako izpolniti najvišja pričakovanja zahtevnih kupcev. Rezultat aktivnega prodajnega udejstvovanja so pričakovani razvojni dosežki.

Proizvodno prodajni segment podjetja se v grobem deli na naslednja področja:

  • brizganje plastike,
  • sestavljanje sklopov,
  • proizvodnja prototipov,
  • ultrazvočno varjenje.

 

Vizija podjetja

Vizija podjetja je postati uveljavljen proizvajalec in prodajalec zahtevnejših izdelkov iz plastičnih mas, tako na območju celotne Slovenije kot tudi izven nje, predvsem na območju Avstrije in Nemčije. Na dolgi rok bomo izvažali vsaj 50 % proizvodnje. Strateško se umeščamo med manjše proizvajalce izdelkov iz plastičnih mas z lastnim razvojnim znanjem in s prodajnim asortimentom srednjega in višjega kakovostnega razreda. Svoje poslanstvo vidimo v kontinuiranem procesu razvoja in sledenju trendom na področju plastičnih mas. Ustvarjati želimo ne le višjo dodano vrednost na ravni podjetja, ampak doseči tudi višjo uporabno vrednost na strani naših kupcev. Na trg želimo uvrstiti izdelke, ki bodo v skladu s pričakovanji naših kupcev oziroma bodo le-ta pričakovanja presegla in si na ta način zagotoviti dolgoročno strateško pozicijo na trgu.